sâmbătă, 5 februarie 2011

DESPRE GARDURI

 Gardurile/ împrejmuirile sunt construcţii care delimitează un teren pentru un anumit scop, fiind în acelaşi timp obstacole fizice, dar şi psihologice pentru protejarea acestora.
   Chiar dacă la prima vedere construcţia unui gard/ împrejmuire pare simplă, ea necesită un anumit bagaj de cunoştinţe şi experienţă, precum şi anumite scule şi utilaje speciale necesare construirii unui gard/ împrejmuire de calitate.
   Pentru alegerea gardului/ împrejmuirii de calitate se va defini clar scopul acestuia, zona în care va fi construită şi funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească. Deasemenea, se va ţine cont de factorii externi, cum ar fi: poziţionarea şi accesabilitatea terenului; tipul şi umiditatea solului; expunerea la inundaţii; zăpadă şi alte efecte climatice şi de poluare.
   Pe langă o bună funcţionalitate trebuie asigurată şi armonia cu mediul înconjurător, spre exemplu nu se vor construi garduri/ împrejmuiri industriale cu stâlpi din beton sau oţel în mediul rural, natural al zonelor montane, păduri, etc, ele poluând vizual zonele respective.
   Deasemenea, la alegerea materialelor pentru garduri/ împrejmuiri trebuie luat în calcul posibilitatea ca materialul ales pentru realizarea gardului/ împrejmuirii poate reprezenta un potenţial pericol pentru animalele sălbatice sau domestice protejate.
   De exemplu într-o rezervaţie naturală nu se va utiliza sârma ghimpată, care poate fi un potenţial risc, pentru acestea 

Niciun comentariu: