sâmbătă, 5 februarie 2011

SILVICULTURA

 Gardurile/ împrejmuirile pentru silvicultură sunt destinate protejării plantaţiilor silvice, pepinierelor, regenerarea pădurilor, redirecţionarea căilor de acces şi a potecilor, protejarea rezervaţiilor naturale, protejarea individuală şi multiplă a copacilor.
   La această categorie trebuie ţinut cont de faptul că deşi gardul/ împrejmuirea trebuie să asigure o foarte bună impenetrabilitate, ele trebuie să reziste doar până când regenerarea pădurii s-a înfăptuit, plantaţia a ajuns la o maturitate la care nu mai are nevoie de gard/ împrejmuire şi viaţa pădurii îşi poate continua cursul normal. Din acest motiv se pot alege materiale cu costuri si o durabilitate de viaţă mai redusă.

   Materialele folosite pentru această categorie pot fi:
      • Sârme din oţel de înaltă sau slabă extensiune, electrificată sau ne-electrificată, plană sau ghimpată;
      • Plase din sârme din oţel de înaltă extensiune, de diferite mărimi si dimensiuni, oferind posibilitatea de a combina diferitele tipuri de plase, asigurând protecţie superioară gardului/ împrejmuirii.

Niciun comentariu: